En hand med ett horn och med sociala medier

Spelinspektionen lämnar in remissvar om marknadsföring av spel till svenska spelare

För ett par månader sedan kom svenska spelmyndigheten – Spelinspektionen (etablerat december 2018 inför nya svenska spellagen som började gälla första januari 2019) – ut med att se spelreklam precis som reklam för alkohol och därmed ge den samma behandling under rådande svenska marknadsföringslagar. En spelmarknadsutredning sattes i verk vilket mötte stark kritik från den officiella svenska spelindustriföreningen Branschföreningen för Onlinespel (BOS).

Nu flera månader senare efter konsultering i samband med spelutredningen så har Spelinspektionen äntligen lämnat in sitt remissvar och vad de tycker om förslaget att betrakta spelreklam precis som alkoholreklam. Svaret är entydigt: de är generellt mycket positiva till förslaget vilket skulle innebära en så kallad ”särskild måttfullhet” i marknadsföringen av hasardspel på den svenska spelmarknaden.

Varför Spelinspektionen förespråkar måttfullhet i svensk spelreklam

Vidare i remissvaret förklarar spelmyndigheten att ett skärpare krav på spelreklam precis som det är på alkoholreklam skulle eventuellt kunna förhindra de allvarliga följder av spel om pengar – särskilt större mängder – hos utsatta och sårbara grupper i det svenska samhället, det vill säga, spelare som har svårt att kontrollera sitt spelande rent allmänt talat.

Framförallt bör detta implementeras, menar Spelinspektionen, för spel som anses utgöra extra hög risk för att skapa problematiska spelmönster hos sårbara individer. Vilka spel som pekats ut att tillhöra högriskgruppen framgår inte i remissvaret.

En annan aspekt i det hela är att även folkrörelser lotterispel bör få samma behandling av eventuellt nya svenska marknadsföringslagar gällande spel om pengar – allt återigen för att förhindra möjliga katastrofala följder vid överspelande om pengar som sagt innan.

Det inlämnade remissvaret har tagits fram av flera personer vid Spelinspektionen: vice ordförande Madelaine Tunudd, generaldirektör Camilla Rosenberg, chefsjurist Johan Röhr, avdelningschefer Patrik Gustavsson och Hanna Abrahamsson samt jurist Linda Sandblom.

Beslutet fattades av Spelinspektionen den 20:e september 2021 och publicerades på deras officiella sida under Nyhetsarkiv nu den 23:e september 2021.

Vad som återstår att se nu är vilka eventuella marknadsföringsmässiga implementeringar som genomförs och vilka följder detta får för den svenska spelmarknaden i sin helhet. Spekulativt talat kan det komma att påverka hur ofta och under vilka tider som spelreklam får visas på svenska sändningsenheter, dvs., TV och radio.

I skrivande stund har inget meddelande från Branschföreningen för Onlinespel (BOS) publicerats om vad det tycker om Spelinspektionens inlämnade remissvar. Antagelsen är att BOS kommer att vara lika kritiska mot detta såsom när förslaget först hamnade på tapeten för ett par månader sedan.