Två svenska flaggor hänger på fasaden av en byggnad

Spelinspektionen vill få starkare ”muskler” att reglera olagliga spelverksamheter i Sverige

Den svenska spelmyndigheten Spelinspektionen – som trädde i kraft i december 2018 inför Sveriges nya spellag som i sin tur trädde i kraft första januari 2019 – publicerade en rapport förra månaden den 9:e september 2021 där de lade fram vad de vill kunna få göra i fortsättningen för att kunna fortsätta motverka olaglig spelverksamhet.

Med olaglig spelverksamhet menas speloperatörer som försöker erbjuda sina spelprodukter och/eller speltjänster åt svenska spelare utan någon giltig svensk spellicens. Det spelar då ingen roll om speloperatören ligger i Sverige eller utomlands.

Enligt den rådande svenska spellagen sedan 2019 gäller det att speloperatörer måste ansöka om och erhålla giltiga svenska spellicenser för att få erbjuda svenska spelare sina speltjänster och spelprodukter. Utan detta så anses spelverksamheten olaglig om den fortfarande försöker rikta sig mot svenska spelare som sagt var.

Detta är avgörande för en framgång av att motverka olaglig spelverksamhet enligt Spelinspektionen

I rapporten framgår även att det är just samverkandet med andra aktörer som är den avgörande faktorn för att framgångsrikt kunna motverka olagliga spelverksamheter, dvs., ickelicensierade speloperatörer aktiva på den svenska spelmarknaden.

Exempelvis vill Spelinspektionen kunna samverka med utländska spelmyndigheter och även ta del av informationsutbyte med diverse tillsynsmyndigheter för att kunna få utländska speloperatörer att upphöra med att erbjuda sina tjänster åt svenska spelare om de skulle tas på bar gärning av Spelinspektionen.

Vidare vill Spelinspektionen att varningsmeddelanden och betalningsblockeringar skall implementeras av utländska myndigheter mot speloperatörer som försöker erbjuda sina produkter åt svenska konsumenter utan giltig svensk spellicens.

Till exempel ska Spelinspektionen kunna få särskilda konton låsta från att spela med pengar insatta från svenska bankkonton hos en icke-svensklicensierad speloperatör. Ansökandet om att blockera ett särskilt konto utomlands kommer att gå via den svenska förvaltningsrätten då till att börja med.

Spelinspektionen kommer dessutom att regelbundet genomföra ”testköp” hos olika utländska speloperatörer för att se om de tar emot svenska spelares pengar trots att de saknar giltig svensk spellicens. Detta blir då underlag för den svenska spelmyndigheten att ta vidare ärendet till landets relevanta myndigheter där speloperatören är verksam i.

Hur detta kommer att utvecklas och i vilken utsträckning framtida blockeringar och stopp av olagliga spelverksamheter återstår att se med tiden. Händelser och ärenden kommer först att äga rum för att sedan utveckla det fortsatta arbetet hos Spelinspektionen att förhindra alla speloperatörer som saknar svenska spellicenser från att erbjuda svenska spelare sina spelrelaterade produkter och tjänster.