Allmänna användarvillkor

De nuvarande användarvillkoren är ett avtal mellan dig och SvenskKasinon webbplats, så läs dem noggrant innan du fortsätter. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande, så vi rekommenderar dig att regelbundet kolla denna sida.

Genom att använda eller registrera er på vår webbplats godkänner du att följa våra användarvillkor som anges nedan. Vänligen läs dem noggrant.

Allt innehåll som publiceras på denna webbplats är endast avsett som information. Vi är inte ansvariga för resultatet av åtgärder som vidtas baserat på vad du läser på webbplatsen.

Vi är inte en online- eller mobilspeloperation, vi tar därför inte emot eller underlättar finansiella transaktioner, som rör vadslagning eller spel.

Du samtycker till att inte ladda upp eller överföra via webbsidan (eller någon av dess relaterade servrar och tjänster) några datorvirus, makrovirus, trojanska hästar, maskar eller något annat menat att störa eller avbryta de normala operativa procedurerna för en dator, datornätverk eller mobilenhet(er).

Alla varumärken som nämns på hemsidan är en egendom och tillhör deras juridiska ägare.

Webbplatsen är inte avsedd för och bör inte nås av personer under 18 år eller den lagliga ålder som tillåts för onlinespel i din jurisdiktion, beroende på vilket som är avgörande. Vi samlar inte in någon personlig information som skulle göra det möjligt för oss att identifiera en besökares ålder på denna sida. Du är uttryckligen överens om att du använder denna webbplats uteslutande på egen risk.

Var noga med att läsa vår sekretesspolicy, som kan ses på länk.

För frågor kontakta oss genom att besöka sidan Kontakta oss.

Vi garanterar inte att webbplatsen kommer att vara felfri, bristfri eller köras oavbrutet. Allt innehåll tillhandahålls på en ”som-det-är” och ”det-som finns” -grund. Dessutom tar du ett helhetsansvar för de åtgärder du vidtar som en följd av informationsinnehållet som finns på webbplatsen. Det enda lösningen du har vid förlust eller missnöje baserat på webbplatsen är att sluta använda webbplatsen. Vi kommer inte att vara ansvariga för ersättning, inklusive indirekta, följdskador, exemplariska, oavsiktliga eller straffavgifter, inklusive förlustavkastning.

I ett försök att tillhandahålla ökat värde till våra användare kan vi tillhandahålla länkar till andra webbplatser eller resurser. Du bekräftar och samtycker till att vi inte är ansvariga för tillgången till sådana externa webbplatser eller resurser och inte stöder och är inte ansvariga eller förpliktade, direkt eller indirekt, för sekretesspraxis eller innehåll (inklusive felaktigt eller förolämpande innehåll) av sådana webbplatser, inklusive (utan begränsning) reklam, produkter eller annat material eller tjänster på eller tillgänglig från sådana webbplatser eller resurser, eller för skador, förluster eller brott som orsakats eller påstås vara orsakade av eller i samband med användningen av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på sådana externa webbplatser eller resurser.

Om du är i tvivel om huruvida det är lagligt att spela på något specifikt casino från din nuvarande plats, rekommenderar vi dig att konsultera en lokal jurist innan du gör det. Det är ditt eget ansvar att avgöra om spel online från din nuvarande plats är lagligt.