Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy har sammanställts för att tjäna de som är oroade över hur deras personuppgifter används online. Personlig information är information som kan användas separat eller med annan information för att identifiera, kontakta eller lokalisera en enskild person, eller att identifiera en individ i ett sammanhang. Läs vår sekretesspolicy noga för att få en klar förståelse över hur vi samlar in, använder, skyddar eller på annat sätt hanterar din personliga information i enlighet med vår hemsida.

Vad för personlig information samlar vi in från de personer som besöker vår hemsida?

När du använder kontaktformulär på vår sida kan du, om det är lämpligt, bli ombedd att ange ditt namn och din e-postadress för att hjälpa dig med din upplevelse.

När samlar vi in information?

Vi samlar in information från dig när du fyller i ett formulär eller fyller i information på vår webbplats.

Hur använder vi din information?

Vi kan använda den information vi samlar in från dig när du fyller i formuläret på följande sätt:

För att vi ska kunna ge dig bättre service när vi svarar på dina kundserviceförfrågningar.

Hur skyddar vi din information?

Vi använder inte sårbarhetsskanning och/eller skanning till PCI-standarder.

Vi tillhandahåller endast artiklar och information. Vi ber aldrig om kreditkortsnummer.

Vi använder regelbunden malware-skanning.

Din personliga information finns bakom säkrade nätverk och är endast tillgängligt för ett begränsat antal personer som har särskilda behörigheter till sådana system och är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Dessutom är all känslig information du tillhandahåller krypterad via SSL-teknik (Secure Socket Layer).

Vi genomför en rad säkerhetsåtgärder när en användare lämnar in, skickar in eller får åtkomst till sin information för att upprätthålla säkerheten för din personliga information.

Använder vi ”cookies”?

Vi använder inte cookies för spårningsändamål

Du kan välja att din dator varnar dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du kan välja att stänga av alla cookies. Du gör det genom dina webbläsarinställningar. Eftersom alla webbläsare är lite annorlunda, kolla på din webbläsares hjälpmeny för att lära dig rätt sätt att ändra dina cookies.

Om du stänger av cookies, kan det hända att vissa av de funktioner som gör din webbplats effektivare kanske inte fungerar korrekt. Vilket kan påverka din erfarenhet av webbplatsen och att den kanske inte fungerar korrekt.

Tredjepartsinformation

Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför dina personuppgifter till utomstående parter.

Tredjepartslänkar

Ibland kan vi, efter eget gottfinnande, inkludera eller erbjuda produkter eller tjänster från tredje part på vår hemsida. Dessa tredje parts webbplatser har separata och oberoende sekretesspolicyer. Vi har därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna för dessa länkade webbplatser. Ändå försöker vi skydda integriteten på vår webbplats och välkomnar eventuell feedback om dessa webbplatser.

California Online Privacy Protection Act

CalOPPA är den första lagen i staten i landet som kräver kommersiella webbplatser och onlinetjänster att att lägga fram en integritetspolicy. Lagens räckvidd sträcker sig långt utöver Kalifornien för att krävaatt  personer eller företag i USA (och tänkbart även hela världen) som driver webbplatser som samlar personligt identifierbar information från kaliforniska konsumenter att lägga fram en iögonfallande integritetspolicy på sin webbplats där det är exakt tydligt vad för informatin som samlas in och de individer eller företag med vilka den delas. – Se mer på: consumercal.org

Enligt CalOPPA godkänner vi följande:

Användare kan besöka vår sida anonymt.

När denna sekretesspolicy har skapats lägger vi till en länk till den på vår hemsida eller som minimum på den första viktiga sidan efter att du har besökt vår hemsida.

Vår länk för integritetspolicy innehåller ordet ”Sekretess” och kan enkelt hittas på sidan som anges ovan.

Du kommer att bli underrättad om ändringar av sekretesspolicyen: på vår sekretesspolicysida.

Du kan ändra din personliga information genom att maila oss

Hur hanterar vår webbplats Do Not Track-signaler?

Vi hedrar Do Not Track-signaler, och spårar inte, placerar cookies eller skickar reklam när en DNT-webbläsarmekanism finns på plats.

Kan vår webbplats tillåta beteendespårning från tredje part?

Det är också viktigt att notera att vi inte tillåter spårning av beteendemönster från tredje part

COPPA (Child Online Privacy Protection Act)

När det gäller insamling av personuppgifter från barn under 13 år, ger Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) kontrollen till föräldrarna. Federal Trade Commission, Förenta staternas konsumentskyddsbyrå, verkställer COPPA-regeln, som stavar ut vad operatörer av webbplatser och onlinetjänster måste göra för att skydda barns integritet och säkerhet online.

Vi marknadsför inte specifikt för barn under 13 år.

Rättvis informationspraxis

Principerna om rättvis informationspraxis utgör ryggraden i privatlivsrätten i Förenta staterna och de begrepp som de inbegriper har spelat en viktig roll i utvecklingen av dataskyddslagar runt om i världen. Att förstå principerna om rättvisepraxis och hur de ska genomföras är avgörande för att följa de olika sekretesslagar som skyddar personlig information.

För att överensstämma med Fair Information Practices kommer vi att vidta följande responsiva åtgärder om en dataöverträdelse inträffar:

Vi meddelar dig via e-post inom 7 arbetsdagar

Vi håller också med om principen om individuell prövning som kräver att enskilda har rätt att lagligt driva verkställbara rättigheter mot datainsamlare och processorer som inte följer lagen. Denna princip kräver inte bara att individer har verkställbara rättigheter gentemot datanvändare, men också att enskilda personer använder domstolar eller myndigheter för att undersöka och/eller åtala processorer som inte överensstämmer med lagen.

Kontakta oss

Om du har några frågor angående denna sekretesspolicy kan du kontakta oss med hjälp av informationen nedan.