Sverige ar pa vag att skapa en svart marknad for onlinespel

Är Sverige är på väg att skapa en svart marknad för onlinespel?

Tittar man på det svenska spelsystem och vart det är påväg är det inte svårt att även upptäcka likheterna med hur amerikanska spelmarknaden ser ut och hur den har påverkats tack vare att statliga organ har gått in för att försöka reglera.

Det är aldrig lätt att införa ett nytt regleringssystem och sedan implementera det på riktigt. För Lotteriinspektionen i Sverige har det varit tuffa stunder och de har fortfarande mycket kvar att göra. Inspektionen har haft ett bra team som har tittat på hur man på smidigaste sätt kan implementera de nya regleringarna för spelmarknaden i Sverige.

En riktigt utmaning

Precis som speloperatörerna kan ha svart att förstå det nya lagarna i Sverige, så står Lotteriinspektionen för något liknande, när de försöker att förtydliga, publicera och förklara allt detta för markanden och specifikt speloperatörerna. Vikten av att vara tydlig med detta spelar som mest roll just nu, då vi snart närmar oss det datum då det nya reglerna träder i kraft, nämligen 1: a Januari nästa år.

Att påstå att de nya spelregleringarna är enkla att implementera vore att ljuga. Det vore snarare närmre en sanning att dessa regler skapar stora möjligheter (och risker) för gråzoner att uppstå, och det tolkning är med ”fri” att göra från betraktarens håll.

Risken här blir då att, precis som innan, speloperatörerna kommer att stå tillsvars och bli skyldiga till tvivelaktiga ageranden.

Det nya svenska systemet – Det viktigaste delarna

Spelarskydd: Detta är en utav hörnstenarna i de nya regleringarna. Svårigheterna uppstår dock när det oklart om vad som faktiskt kan definieras som ”spelarskydd” och när man som en speloperatör går över gränsen. Hela systemet riskerar att skapa bankliknande regleringar där ”pengatvätt” är en utav riskfaktornerna, bara det att speloperatörer och casinon aldrig har haft en tanke av att starta något så likt som en bankverksamhet.

Bonusar: Begränsing av bonusar till spelare är ännu en viktig del i att reglera den svenska spelmarknaden. Här borde speloperatörerna inte vara för mycket på defensiven, utan istället välkomnade möjligheterna som Lotteriinspektionen skapar, alltså att på nya sätt locka till sig kunder, där nya innovativa idéer kommer att skapas.

Marknadsföring: Ytterligare en viktig del av regleringarna. Regleringarna sägner att marknadsföringen skall vara ”måttlig” och lagom, men det saknas dock tydligare riktlinjer som är enklare att sätta in i praktiken. Detta område kan alltså också vara en grogrund för gråzoner när tolkningen av regleringen kan växa och bli till ett stort problem.

Sammanfattning

Hoppas denna artikel har pekat på några av de viktiga delar som kan komma att spela en stor roll i om huruvida Sverige är på väg att skapa en svart marknad av onlinespel och vad som kan behöva förbättras från Lotteriinspektionens sida, även om de hittills har gjort ett bra jobb i att ta i ute med de nya sättet att spela på i Sverige.