kund rate tillfredsstallelse

Färsk branschrapport visar ökade siffror för kundnöjdheten inom svensk digital spelbransch för 2020

Den digitala spelbranschen i Sverige – det vill säga hasard-/casinospelande på nätet – har nu enligt en branschrapport utförd av Svenskt Kvalitetsindex visat högre siffror för 2020 jämfört med föregående år.  Enligt den senaste branschrapporten så har kundnöjdheten inom svenska spelbranschen ökat från 56,4 % från 2017 upp till hela 64,0 % för 2020 – med andra ord, en ökning på hela 13,47 %.

En hel del har ägt rum de senaste par åren inom den svenska spelbranschen. Först inträffade och infördes en ny lagstiftning sedan den första januari 2019 där det blev obligatoriskt att ansöka om svenska spellicenser utfärdade av en nybildad myndighet – Spelinspektionen sedan slutet på 2018 – för att få erbjuda sina spelprodukter i Sverige.

Sedan påverkades spelmarknaden under 2020:s pågående globala pandemi som innebar att nybildade Spelinspektionen införde flera spelrestriktioner vilket i sin tur påverkade spelbolagens intäkter såväl som de svenska spelkundernas förmåga att spela hos de olika svensklicensierade spelsidorna.

Bland annat visar branschrapporten från Svenskt Kvalitetsindex att förtroendet för den svenska spelbranschen har ökat från 35 % under 2019 upp till 39,8 % för 2020. Under 2019 var förtroendet för valt spelbolag runt 63 % bland spelarna medan det ökade upp till 65,4 % för 2020 – en marginell ökning, om än reell.

Andra intressanta data var att 3 av 10 deltagare i studien rapporterade att de hade spelat mer under 2020 än det föregående året. Samma andel angav dock att de hade spelat mindre under 2020 istället. Nästan 3 % rapporterade att de upplevt att de hade spelat alldeles för mycket under 2020 jämfört med det tidigare året – 2019 så att säga.

Så genomfördes branschmätningen

Siffrorna från denna branschrapport genomfördes i form av en webbaserad datainsamling från olika demografiskt representativa urval med cirka 1500 deltagare bestående av cirka 1000 spelare och resterande 500 icke-spelare. Tanken var då att det skulle ge statistiskt säkerställda rapporterade resultat, det vill säga data med statistisk signifikans. Den digitala undersökningen ägde rum den 23:e oktober 2019 och löpte fram till och med den 19:e november 2019.

Den verkställande chefen vid Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler kommenterade det hela med att säga att säga, ”Det är tillfredsställande att se en tydlig ökning i kundnöjdheten inom spelindustrin vilket är ett testamente för att speltjänsterna och spelprodukterna som erbjuds tilltalar spelarpubliken tillräckligt för dem att uppskatta den.”

Parmler avslutade sina kommentarer med att säga, ”Nästa steg blir nu för speloperatörerna – med den högsta kundnöjdheten enligt branschrapporten – att fortsätta att leverera högkvalitativa spelprodukter och fortsätta att ta socialt ansvar för att spelmarknaden skall kunna fortsätta växa i samma takt.”