global gaming

Global Gamings tappade svenska spellicens har nått ett slut

Det var den 12:e juni som Sveriges officiella Spelmyndighet – Spelinspektionen – beslutade att återkalla Global Gamings svenska spellicens för spelsidan Ninja Casino vilket de bedrev under det svenska dotterbolaget SafeEnt Limited. Detta möttes givetvis av motstånd från det svenska dotterbolaget som beslutade att överklaga Spelinspektionens beslut.

Då togs fallet vidare till svenska Förvaltningsrätten i Jönköping i en överklagan som då avslogs av dem. Denna domstol bedömde att bolaget hade med tydligt uppsåt kränkt de rådande bestämmelser kring insättningsgränser, välkomstbonusar, kontakten med kunder och bristande arbete att förhindra penningtvätt i sin digitala spelverksamhet.

Således bedömde Jönköpings Förvaltningsrätt att Spelinspektionen hade fattat och implementerat ett beslut som kunde stödjas rättsligt talat. Självfallet blev detta även överklagat under dotterbolaget SafeEnt Limited. Fallet togs då upp i Kammarrätten som den 15:e oktober avslog detta ytterligare överklagande från Global Gamings dotterbolag.

I och med detta har rättsärendet nått den juridiska nivån laga kraft. Det vill säga att dom(beslutet) inte längre kommer att kunna överklagas och på så vis inte kunna få ett potentiellt annorlunda rättsutfall. Med andra ord har den rättsliga säcken för Global Gaming och deras tidigare svenska nätcasino Ninja Casino knutits ihop en gång för ala.

Därför kommer SafeEnt Limiteds svenska licens inte ges tillbaka

Utifrån allt detta så kan SafeEnt Limiteds tidigare svenska spelsidor Ninja Casino inte få tillbaka sin svenska licens. Den har återkallats på obestämd tid och troligen kommer den att vara det. Spelinspektionen har som vana att inte återutfärda tillbakadragna spellicenser av goda skäl.

Primära skälet är att en indragen spellicens inte görs som första bestraffning vid regelbrott mot en eller flera av de svenska spellagarna så tillvida inte grova brott har begåtts vid första enstaka fallet. SafeEnt Limited fick en andra chans men misslyckades visa vad de gick för enligt Spelinspektionens bedömning. Som följd bibehöll den svenska spelmyndigheten sin position att återkalla den svenska licensen för Ninja Casino som ägs av SafeEnt Limited som i sin tur ägs av Global Gaming.

I tidigare nyheter har vi pratat om hur Global Gaming först tappat sin spellicens för Ninja Casino för att de inte följt den svenska spellagen och hur de då först överklagade ärendet om den indragna spellicensen vilket nu som sagt har nått sin oundvikliga icke-återvändo.

I framtiden innebär det att du inte kommer att kunna besöka Ninja Casino från en svensk IP-adress eller som identifierad svensk spelare (t.ex., svenskt personnummer, svensk valuta, eller via svenskt språk). Du måste besöka spelsidan från annan IP-adress och med ”icke-svensk identitet”. Detta är självfallet inte rekommenderat av säkerhetsmässiga skäl.