Svenska Spels kontor

Spel- och lottombudet hos Svenska Spel får förnyad provisionsmodell

Förra veckan den 22:a mars 2021 införde Svenska Spel – den svenska statens eget nätcasino-, sportsbetting-, och lotterioperatör – en ny modell för hur provision fördelas mellan dem och samarbetspartners, dvs., de olika lottoombuden runtom landet.

Syftet är att göra Svenska Spel till en stark konkurrent och samtidigt som deras lottoombudspartners får tillräckliga lönsamma ersättningar när de säljer spel tillhandahållet av Svenska Spels spelutbud inom spel och lottokategorierna.

Det var den första januari 2019 som en ny svensk spellag trädde i kraft i hela landet vilket omorganiserade den svenska spelmarknaden hädanefter. Det övergick från monopol spelmarknad – Svenska Spel och Casino Cosmopol som de landbaserade casinona – till en konkurrerande spelmarknad där Svenska Spel endast utgör en av många olika aktiva aktörer.

Enligt försäljningschefen för Retail vid Svenska Spel – Tove Kandell – så är ombuden mycket viktiga vilket är varför en ny provisionsmodell tagits fram som skall gynna alla i form av högre ersättning för alla inblandade spelombud.

Vidare kommenterar Retail-försäljningschefen att på så vis skapas förutsättningar för både ombuden och Svenska Spel så att Retailspelmarknaden kan utvecklas på ett effektivare vis och gå hand i hand i in i den oförutsägbara framtiden.

Mer om Svenska Spels implementerade förändringar

I skrivande stund bedriver Svenska Spel någonstans kring cirka 5000 ombud runtom Sverige där runt 2100 står för spelombud medan resterande 2900 utgör lottombud. Alla involverade ombud har informerats om detta sedan redan tre månader tillbaka där även utbildningsfilmer har tillhandahållits för att lättare anpassa sig till den nya provisionsmodellen.

Detta betyder att processen har varit i processtadiet sedan flera månader tillbaka och inget något spontant beslut från Svenska Spels sida. En noga marknadsanalys med olika förutsättningar och övriga omständigheter har gjorts och övervägts innan det hela beslutfattades och implementerades.

Sammanfattningsvis säger den att den nya modellen tillämpar procentuell försäljningsprovision vilket nu höjts för lotter och vissa spel. En annan förändring är att både ersättning för vinstinlösningar och Lördagsavgifter har tagits bort tills vidare. Sista rapporterade förändringen på Svenska Spels officiella hemsida är att nykundsregistreringsersättningen har höjts också.

Som sista kommentar från Tove Kandell så säger hon att Svenska Spel är svenska folkets spelbolag vilket betyder att den skall kunna konkurrera på den nya moderniserade omorganiserade svenska spelmarknaden. Således, säger Tove Kandell, att de är nöjda med den nya framtagna provisionsmodellen vilket skall gynna både (spel)ombud och Svenska Spel.

Framtiden kommer att visa hur detta kommer att påverka Svenska Spels marknadsandelar i Sverige.