Spelinspektionen introducerar ett helt nytt AML-system

Spelinspektionen introducerar ett helt nytt AML-system

Förra veckan rapporterade svenska spelmyndigheten Spelinspektionen att de har infört ett nytt system som är till för speloperatörer (nätcasinon såväl som landbaserade casinon i Sverige) att rapportera in misstankar om försök av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det nya systemet heter goAML och kommer att öppnas upp den 9:e december 2019 för speloperatörer att ansöka sig om att få vara med där. Den 13:e januari 2020 så kommer rapportering via goAML att kunna användas av berörda parter, dvs., speloperatörerna och de landbaserade casinona. Från och med den 1:a mars 2020 så är det endast möjligt att skicka in rapporter via det nya AML-systemet medan det gamla systemet då har avvecklats helt och hållet.

En viktig sak som Spelinspektionen vill framhäva är att speloperatörer som vill rapportera in om misstänkt penningtvätt och/eller terrorismfinansiering behöver bara använda sig ett av systemet som finns. Detta betyder att om en speloperatör redan har fått tillstånd att skicka in via det nya systemet men redan har skickat in via det tidigare systemet så behöver de inte skicka in samma rapportering igen med det nya systemet.

Varför har Spelinspektionen infört detta nya AML-system?

Många undrar varför Spelinspektionen har valt att börja med ett helt nytt AML-system som heter som sagt var goAML-system. Tanken är att det nya systemet kommer även att låta andra relevanta myndigheter få ta del av informationen, som bland annat Finanspolisen.

Systemet är utvecklat av FN och används av flera inblandade nationer i samverkande syfte för att främst bekämpa terrorismfinansiering på global nivå medan bekämpningen av penningtvätt sker på nationell nivå för respektive nation, inklusive Sverige som i detta fall.

Tidigare har vi rapporterat om Spelinspektionen som delat ut böter åt vissa speloperatörer i Sverige som misslyckat att förebygga penningtvätt. Förhoppningsvis kommer det nya införda systemet att underlätta det för alla rörda parter så att färre böter delas ut till verksamma speloperatörer i Sverige på den svenska spelmarknaden.