Spelinspektionen och Gibraltars speldivision paborjar samarbete

Spelinspektionen och Gibraltars speldivision påbörjar samarbete

Den svenska spelmyndigheten Spelinspektionen har skrivit på ett avtal, det så kallade samförståndsavtalet, med Gibraltars motsvarighet till spelmyndighet, det vill säga Gibraltar Gambling Division (GGD). Samförståndsavtalet trädde i kraft den 8:e maj 2019 och har till syfte att utbyta nödvändig information för att kunna reglera den svenska spelmarknaden för hasardspel på ett mer strömlinjeformat sätt i hopp om att det skall ske mer effektivt än innan.

De två myndigheterna siktar på att publicera sina offentliga policymål för allmänheten där deras ömsesidiga värderingar framgår klart och tydligt tack vare samförståndsavtalet. De kommer även att utbyta högkvalitativ information om sina olika procedurer och regleringspolicys enligt sina egna jurisdiktioner.

Verkställande direktör hos Gibraltar Gambling Division, Andrew Lyman, har uttryckt sin belåtenhet över avtalet och påpekar hur viktigt det är för myndigheten att samarbeta med andra spelmyndigheterna runtom i världen. Han berättar hur båda dessa spelmyndigheter delar värderingar såsom att främja socialt ansvar, minska spelrelaterade brott, skydda konsumenterna, och skapa en mer rättvis marknad för hasardspel. GGD verkar som den strategiska enheten åt Storbritannien vad gäller att reglera hasardspel på Gibraltar.

Vad kommer att hända nu när detta samarbete har påbörjats?

Spelinspektionens generaldirektör, Camilla Rosenberg, förklarade hur viktigt detta samarbete mellan GGD och Spelinspektionen är: många speloperatörer har både spellicenser i Sverige och på Gibraltar och vissa har till och med sin utrustning på Gibraltar vilket innebär att den svenska spelmyndigheten kan få viktig insikt i hur väl de olika speloperatörerna faktiskt följer de krav som gäller för att få behålla respektive utfärdad spellicens. Vidare så hoppas hon på ett långsiktigt ömsesidigt tillfredsställande samarbete mellan Spelinspektionen och Gibraltar Gambling Division.

Detta är det andra  samståndsavtalet som den svenska spelmyndigheten har skrivit på i år. Tidigare skrev de på ett liknande avtal med maltesiska spelmyndigheten Malta Gaming Authority (MGA) för att förbättra samarbeten mellan dem på den europeiska spelmarknaden för casinospel. Här syftar det till att dela viktig information emellan och samverka i olika frågor som bygger på delade värderingar mellan organisationerna.

Här har chefen på MGA, Heathcliff Farrugia, sagt att myndigheten ser framemot att bygga samarbetspartnerskap med liknande spelmyndigheter som bland annat Spelinspektionen. Han anmärker att sådana förhållanden är viktiga för att kunna få bättre översikt och kontroll över aktiva spelsidor runtom i Europa.

Vi kommer självfallet att rapportera här om vi ser några händelser som inträffar i och med dessa två nya samarbeten mellan dessa tre olika spelmyndigheter som ändå har samma mål i att göra hasardspel mer säkrare och bättre för alla konsumenterna inblandade.