Spelinspektionens samhällsundersökning

Spelinspektionen publicerar ny undersökning om svenskarnas spelande av onlinespel

I början på denna vecka, så publicerade Spelinspektionen – den officiella svenska spelmyndigheten sedan december 2018 – en färsk intervjuundersökning om svenskarnas spelvanor när kommer till onlinespel (synonymt med dobbel på nätet, digitalt hasardspelande, nätcasinospelande, med mera).

Intervjuundersökningen genomfördes med hjälp från SKOP där svenskarnas spelvanor på nätet kartlagdes. Drygt 3000 personer deltog i undersökningen där alla var 18 år gamla eller äldre och data samlades in genom ”personliga intervjuer” via webbenkät. Insamlingen av ”intervjudata” ägde rum mellan slutet på april (27) och till och med mitten på maj (19) under 2021.

Hela 8906 personer bjöds in till webbenkäten varav endast 3208 personer valde att delta genom att svara på webbenkäten, cirka 36 % deltagande med andra ord. Det första i rapportens resultat visar att 32 % av de som svarat spelar (hos nätcasinon) minst en gång i kvartalet, dvs., någon gång under ett fyra månaders spann.

Undersökningen fann även följande om svenskarnas nätcasinospelvanor

Några andra fynd i och med sammanställningen av data avslöjade även följande om hur nätcasinospelvanorna för svenskarna hade sett ut, förändrats och/eller ser ut idag:

  • Runt 7 % av alla som spelar minst en gång per kvartal uppgav att de då valt att spela hos en spelsida utan svensk spellicens.
  • Närmare 12 % av alla deltagare uppgav att de inte vetat om huruvida de spelat hos ett nätcasino med eller utan svensk spellicens.
  • Den största anledningen till att välja svenska spelsidor (de med svensk spellicens) var bland annat tryggheten, säkerheten, och kontrollen, uppgav 54 % av deltagarna medan näst största anledning till det var att de med svensk spellicens ses som seriösa aktörer.
  • Omkring 10 % rapporterade att de spelat för mycket under en tre månaders period och att detta var mer vanligt bland de som spelat mer under pandemin från förra året och att detta var främst hos ickelicensierade spelsidor.
  • De vanligaste betalmetoderna använda av de svenska spelarna var först Trustly (81 %) och sedan Zimpler (33 %). Här var Neteller (43 %) och Skrill (20 %) de mest föredragna e-plånböckerna när det valdes som föredragen betaltjänstleverantör.

Avslutningsvis påpekar undersökningen i slutet att vissa frågor fick mycket få svar (lägre än 30 vilket brukar behövas för att kunna påstå något med statistisk signifikans) och bör därför tolkas med ytterst stor försiktighet. Fler undersökningar, därför, rekommenderar Spelinspektionen, behövs för att kunna se hur spelvanorna förändrats under 2021 jämfört med 2020 där sistnämnda var ett unikt år.