videoslots far boter av spelinspektionen

Videoslots får böter av Spelinspektionen efter domstolsföreläggande

Den andra juli 2020 infördes tre par spelansvarsåtgärder av Sveriges officiella spelmyndighet – Spelinspektionen – syfte att bekämpa potentiella indirekta problem orsakade av den nuvarande pågående coronaviruspandemin som först fick sitt järngrepp om världen under första kvartalet förra året.

Detta betyder att alla speloperatörer med giltiga svenska spellicenser är ansvariga och obligatoriskt skyldiga att följa dessa tre tillfälligt införda spelansvarsåtgärder för att kunna förse svenska spelare med det allra högsta spelarskyddet och för att förebygga eventuell utveckling av spelberoende hos sårbara spelare i den svenska populationen.

Nu framgår det i Spelinspektionens nyhetsarkiv att den svensklicensierade speloperatören Videoslots Ltd har brutit mot en av de tre olika spelansvarsåtgärderna – punkten om att endast få sätta in max 5000 kr per vecka eller få förlora motsvarande belopp i veckovisa förluster.

Med andra ord har Videoslots Ltd tillåtit svenska spelare få sätta in över 5000 kr – utöver vad som tillåts enligt den tillfälliga spelförordningen (2020:495). Därför har Spelinspektionen infört ett så kallat domstolsföreläggande, dvs., en order med stöd från domstolen för Videoslots Ltd att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra spelare att kunna sätta in mer än 5000 kr veckovis.

För varje vecka som detta inte har åtgärdats så kommer ett vite på 250 000 kr delas ut. Som påminnelse av detta har Spelinspektionen redan delat ut 250 000 kr i vite med förhoppningen att det skall få Videoslots Ltd att vidta nödvändiga åtgärder omedelbart.

De tre spelansvarsåtgärderna som infördes tillfälligt på grund av COVID-19

Vilka är då de tre spelansvarsåtgärderna som Videoslots Ltd och andra svenska licensierade speloperatörer måste finna sig ifrån och med andra juli 2020? Den första var som sagt var max 5000 kr insats- och förlustgräns. Det vill säga, spelare får sätta in max 5000 kr och/eller förlora max 5000 kr per vecka. Någon buffert går inte att skapa som till exempel sätta in 3000 kr ena veckan för att få sätta in 7000 kr andra veckan för kombinerat 10 000 kr på två veckor.

Andra punkten är att nya svenska spelare endast får hämta 100 kr välkomstbonus och max en bonus. Detta gäller även om det finns flera olika välkomsterbjudanden som erbjuds hos en och samma svensklicensierade speloperatör.

Tredje och sista punkten är att de svenska spelarna får vara inloggad sammanlagt max 10 timmar på spelsidor och dess olika digitala spel. De måste ange en tid dagligen eller spendera max 10 timmar sammanlagt på allt hasardspelrelaterat.